همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد ارتـــــش ســـــیاه نابود شدند و بازیکن سیاوش اراکی توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر Rezamol & Amir aps​​​​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم کــــوپــــالــــــ​​​ و اتحاد ارتـــــش ســـــیاه ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.​

 

وضعیت

شروع : ‏1396/12/26       پایان : ‏1397/02/24       5828 بازیکن       نوع : سوپر اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-495, -481] ‏1397/02/17 16:23:45 غارت شده سیاوش اراکی ‏1397/02/17 19:08:46
2 سیاوش اراکی سیاوش حسینی ‏1397/02/17 19:08:58 انتقال داده شده کــــوپــــالــــــ ‏1397/02/17 19:23:45
3 کــــوپــــالــــــ mehran404 & Amir ST ‏1397/02/17 19:23:45 انتقال داده شده ملکه جنگ ‏1397/02/17 19:39:47
4 ملکه جنگ Mehdi jahan ‏1397/02/17 19:39:47 انتقال داده شده گـــــــــــذر موقــــــــــــــ ‏1397/02/17 20:01:42
5 گـــــــــــذر موقــــــــــــــ *Tabriz 2018* ‏1397/02/17 20:01:42 انتقال داده شده گل خادر ‏1397/02/17 20:57:57
6 گل خادر H@med shahriari ‏1397/02/17 20:57:57 انتقال داده شده محسن کرده ‏1397/02/17 23:18:56
7 محسن کرده النا دخترگلم ‏1397/02/17 23:18:56 انتقال داده شده کــــوپــــالــــــ ‏1397/02/18 03:50:32
8 کــــوپــــالــــــ Rezamol & Amir aps ‏1397/02/18 03:50:32 انتقال داده شده herrmann ‏1397/02/18 06:40:04
9 herrmann Haitabu ‏1397/02/18 06:40:04 انتقال داده شده کــــوپــــالــــــ ‏1397/02/18 07:11:28
10 کــــوپــــالــــــ Rezamol & Amir aps ‏1397/02/18 08:19:28 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 mohammadderagon dragon11 m تسخیر
2 senator.. 9 ارتـــــش ســـــیاه تسخیر
3 senator.. 10 ارتـــــش ســـــیاه تسخیر
4 no))))b . mr puck تسخیر
5 (:zolbezol:) Mr.puck mrpuck تسخیر
6 senator.. 13 ارتـــــش ســـــیاه تسخیر
7 herrmann Midgard ارتـــــش ســـــیاه تسخیر
8 (:zolbezol:) Mr.puck mrpuck تسخیر
9 no))))b 18 mr puck تسخیر
10 mohammadderagon dram barat eshgham m تسخیر
11 palangsorati Mr.puck mrpuck تسخیر
12 mohsen.esay mohsen.esay's city (13) mrpuck تسخیر
13 senator.. 5 ارتـــــش ســـــیاه محافظت
14 ملکه جنگ n9--- ارتـــــش ســـــیاه محافظت
15 mohammadderagon M.dragon m محافظت
16 (:zolbezol:) Mr.puck mrpuck محافظت
17 senator.. 3 ارتـــــش ســـــیاه محافظت
18 senator.. 1 ارتـــــش ســـــیاه محافظت
19 senator.. 2 ارتـــــش ســـــیاه محافظت
20 mohsen.esay Mr.puck mrpuck محافظت
21 mohsen.esay Mr.puck mrpuck محافظت
22 senator.. 7 ارتـــــش ســـــیاه محافظت
23 mohsen.esay Mr.puck mrpuck محافظت
24 mohsen.esay Mr.puck mrpuck محافظت
#بازیکناتحاد
1 timehounter21 ارتـــــش ســـــیاه
2 فــــرهــــاد زارعــــی دریــــــــــــــا
3 timehounter21 ارتـــــش ســـــیاه
4 mohammadderagon m
5 no))))b mr puck
6 سحابی اوریون ارتـــــش ســـــیاه
7 mohammad-gam ارتـــــش ســـــیاه
8 نوروز 97 ارتـــــش ســـــیاه
9 senator.. ارتـــــش ســـــیاه
10 senator.. ارتـــــش ســـــیاه
11 no))))b mr puck
12 (:zolbezol:) mrpuck
13 herrmann ارتـــــش ســـــیاه
14 herrmann ارتـــــش ســـــیاه
15 mohsen.esay mrpuck
16 mohammad-gam ارتـــــش ســـــیاه
17 no))))b mr puck
18 نوروز 97 ارتـــــش ســـــیاه
19 no))))b mr puck
20 farwaedin_97 ۩ کـمــانــداران ۩
21 no))))b mr puck
22 mohammad-gam ارتـــــش ســـــیاه
23 no))))b mr puck
24 محسن کرده ایـــــــــــــــلام
25 mohsen.esay mrpuck
26 ali13644 ارتـــــش ســـــیاه
27 m o r p h l i n g ( n1 )
28 no))))b mr puck
29 mafia_007 به نام mafia
30 herrmann ارتـــــش ســـــیاه
31 herrmann ارتـــــش ســـــیاه
32 mafia_007 به نام mafia
33 nish_nish به نام mafia
34 no))))b mr puck
35 no))))b mr puck
36 mohammad-gam ارتـــــش ســـــیاه
37 oostaa ارتـــــش ســـــیاه
38 mafia_007 به نام mafia
39 no))))b mr puck
40 نوروز 97 ارتـــــش ســـــیاه
41 mohammad-gam ارتـــــش ســـــیاه
42 محسن کرده ایـــــــــــــــلام
43 سیاوش اراکی ارتـــــش ســـــیاه
44 herrmann ارتـــــش ســـــیاه
45 herrmann ارتـــــش ســـــیاه
46 herrmann ارتـــــش ســـــیاه
47 سیاوش اراکی ارتـــــش ســـــیاه
48 نوروز 97 ارتـــــش ســـــیاه
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین empire of future
مهاجمین mohammadderagon
مهاجمین lion m
مهاجمین (:zolbezol:)
مهاجمین soose
مهاجمین senator..
مهاجمین یعقوب لیث صفاری
مهاجمین palangsorati
مهاجمین شمس الگرزین
@مدافعین
مهاجمین senator..
مهاجمین babak_delavar62
مهاجمین dopes
مهاجمین همینجوری الکی2
مهاجمین thispaperis
مهاجمین reza00003
مهاجمین reza2145
مهاجمین amirbhz
مهاجمین hasti1396
مهاجمین dfhg17
@غارت کنندگان
مهاجمین empire of future
مهاجمین no))))b
مهاجمین mohammadderagon
مهاجمین کــــوپــــالــــــ
مهاجمین (:zolbezol:)
مهاجمین senator..
مهاجمین گـــــــــــذر موقــــــــــــــ
مهاجمین فستیوال غارت
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین empire of future
مهاجمین mohammadderagon
مهاجمین کــــوپــــالــــــ
مهاجمین سیاوش اراکی
مهاجمین ali13644
مهاجمین king_lordrabid
مهاجمین engodm
مهاجمین زلف یار
مهاجمین جنگل اغنیا
مهاجمین ملکه جنگ

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 no))))b 13855660
2 herrmann 8577260
3 شبگرد تنها 8001805
4 kamranxan43 7673387
5 چه خبر 7341966
6 کــــوپــــالــــــ 6348426
7 گـــــــــــذر موقــــــــــــــ 6013026
8 nish_nish 5548080
9 m o r p h l i n g ( n1 ) 5379498
10 kingmajid01 5324405

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 کــــوپــــالــــــ 24229720
2 herrmann 13443692
3 no))))b 11335268
4 گـــــــــــذر موقــــــــــــــ 8520777
5 ملکه جنگ 3221603
6 همینجوری الکی2 2387885
7 nish_nish 2173526
8 chishod 2170213
9 نوروز 97 1523048
10 ziba0_0 1473657

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 herrmann 24280507942
2 no))))b 22172510472
3 کــــوپــــالــــــ 14604861666
4 ملکه جنگ 14232073695
5 گـــــــــــذر موقــــــــــــــ 13611284903
6 nashiro 10303707034
7 m o r p h l i n g ( n1 ) 9783671779
8 mohammadderagon 9565739676
9 محسن کرده 8465656047
10 kingmajid01 8058539490

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 herrmann 30411
2 سیاوش اراکی 27480
3 dostt111 23025
4 full fighter 22787
5 خیالباف1396 22209
6 شبگرد تنها 21213
7 محسن کرده 21158
8 king_lordrabid 20949
9 ali13644 20302
10 taktaz2014 19575

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 ارتـــــش ســـــیاه 68515216
2 هشــــتاد سردار 22887449
3 سرداران کوروش 22758324
4 mr puck 16670014
5 دریــــــــــــــا 9269881
6 ۩ the fiery rings ۩ 7733740
7 محافظین جهنم 6518110
8 pr0fessi0nals 4552621
9 ایـــــــــــــــلام 4226156
10 ۩ کـمــانــداران ۩ 3899968

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 ارتـــــش ســـــیاه 57730378
2 mr puck 11804858
3 سرداران کوروش 6195290
4 هشــــتاد سردار 4638937
5 phoenix 2170213
6 به نام mafia 1760256
7 برای کوپال آشی بپزم 1485175
8 ۩ the fiery rings ۩ 1430107
9 pr0fessi0nals 1269890
10 ۩ کـمــانــداران ۩ 1191808

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 ارتـــــش ســـــیاه 90216245407
2 هشــــتاد سردار 47210184078
3 دریــــــــــــــا 32568348222
4 mr puck 29321696194
5 سرداران کوروش 19058250036
6 ۩ the fiery rings ۩ 12375399173
7 ایـــــــــــــــلام 7964938554
8 محافظین جهنم 7347785801
9 pr0fessi0nals 5033648635
10 بای پاندا از سرور 2654581484

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ارتـــــش ســـــیاه 573647
2 سرداران کوروش 245183
3 هشــــتاد سردار 193149
4 ۩ کـمــانــداران ۩ 89628
5 یاغی 70290
6 به نام mafia 56307
7 ۩ the fiery rings ۩ 49956
8 محافظین جهنم 40503
9 ایران 38611
10 پاسارگاد 38301

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 6110

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2211 % 36
نجار 755 % 12
منجم 1627 % 27
صنعتگر 853 % 14
معمار 664 % 11